Palvelut

Taimikonhoito

Raivaussahatyöt: varhaisperkaus, taimikonperkaus, ennakkoraivaus

Puiden kaato

Pihapuut, polttopuut,
mökkipalvelut

Taimien istutus